Czym jest szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe to kurs, dzięki któremu nadal możesz wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Tego typu szkolenie należy odbyć co 5 lat, jeśli nadal chce się pracować w przewozie osób lub rzeczy. Szkolenie ma na celu odświeżenie wiedzy na temat obowiązujących przepisów jak również zwrócenie uwagi na kwestie prowadzenia pojazdów.
Podsumowując dzięki szkoleniom okresowym odświeżamy wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dzięki czemu nadal możemy być kierowcami zawodowymi. Szkolenie okresowe dotyczy głównie kierowców kategorii C oraz D.

Jeśli uzyskałeś prawo jazdy:
-kategorii C1 lub C przed 10 września 2009,
-kategorii D1 lub D przed 10 września 2008,
lub chcesz przedłużyć ważność posiadanej już kwalifikacji wstępnej zawodowej o 5 lat SZKOLENIE OKRESOWE jest właśnie dla Ciebie! 🙂

Wymagania.

Podchodząc do szkolenia okresowego należy spełniać pewne wymagania, takie jak:
-posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej,
-brak przeciwwskazań zdrowotnych, również zdrowia psychicznego do wykonywania zawodu kierowcy,

Osoby spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo powinny spełniać następujące wymagania:
– przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi zawodowe lub osobiste( należy potwierdzić ten fakt odpowiednim zaświadczeniem)
– studiować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej sześciu miesięcy (również należy potwierdzić ten fakt zaświadczeniem),
– wykonywać przewozy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa.

Czego się dowiem?

Szkolenie okresowe obejmuje zagadnienia praktyczne oraz teoretyczne. Podczas trwających 35h zajęć teoretycznych, 21h poświęcamy na zajęcia z części podstawowej, a kolejne 14h omawiamy obowiązujące przepisy za szczególnym naciskiem na art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym. Program obejmuje 5 modułów, każdy z nich trwa 7h. Trzy z nich są obowiązkowe, dwa uzupełniające.

Pięć podstawowych modułów obejmuje kwestie:
1.racjonalnej jazdy, uwzględniającej przepisy bezpieczeństwa,
2.stosowania obowiązujących przepisów,
3.bezpieczeństwa, obsługi, logistyki,
4.bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5.bezpieczeństwa jazdy autobusem / samochodem ciężarowym.

Kolejne dwa moduły można wybrać, zmieniając zagadnienia, m.in:
– wizerunek firmy – obsługa klientów,
– pierwsza pomoc,
-mocowanie ładunków,
-ergonomia pracy kierowców.

Egzamin.

Szkolenie okresowe nie jest zakończone państwowym egzaminem. Kurs kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej na kolejne 5 lat.

Więcej informacji na temat szkoleń okresowych.

Sprawdź również kwalifikację wstępną przyspieszoną
KATEGORIA C
KATEGORIA D

Facebook