SZKOLENIE OKRESOWE

okresowe szkolenia kierowców sieradz – kategoria c oraz d

35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.Program szkolenia okresowego kierowców zawodowych zawiera 5 modułów (po 7 godzin), w tym trzy obowiązkowe i dwa uzupełniające.

1.racjonalnej jazdy, uwzględniającej przepisy bezpieczeństwa,
2.stosowania obowiązujących przepisów,
3.bezpieczeństwa, obsługi, logistyki,
4.bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5.bezpieczeństwa jazdy autobusem / samochodem ciężarowym.

Dwa ostatnie moduły można zamienić na inne zagadnienia, m.in.:

 • wizerunek firmy – obsługa klientów,
 • pierwsza pomoc,
 • ergonomia w pracy kierowców,
 • mocowanie ładunków.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób które uzyskały prawo jazdy przed:
– 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
– 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D
Lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat.

Do szkolenia może przystąpić osoba:
1. Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
2. Wykonywująca przewóz drogowy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa;
3.K tóra nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4. Posiadająca prawo jazdy kat. C uzyskane przed 10 września 2009 r. lub kat. D uzyskaną przed 10 września 2008 r. lub
5. Posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

 • Cena kursu nie zawiera kosztów badań lekarskich
 • Po ukończeniu szkolenia okresowego nie ma egzaminu państwowego. Kurs kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej na kolejne 5 lat. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydaje kierownik ośrodka.
 • Po otrzymaniu dokumentu, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych kursant ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień.
 • W cenę kursu wliczony jest koszt egzaminu
 • Cena kursu nie zawiera kosztów badań lekarskich
 • Po odbytym kursie należy wymienić prawo jazdy w Wydziale Komunikacji celem dokonania właściwych wpisów

Wymiar godzin:

 • 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.Program szkolenia okresowego kierowców zawodowych zawiera 5 modułów (po 7 godzin), w tym trzy obowiązkowe i dwa uzupełniające.

Moduły w zakresie:

1.racjonalnej jazdy, uwzględniającej przepisy bezpieczeństwa,
2.stosowania obowiązujących przepisów,
3.bezpieczeństwa, obsługi, logistyki,
4.bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5.bezpieczeństwa jazdy autobusem / samochodem ciężarowym.

Dwa ostatnie moduły można zamienić na inne zagadnienia, m.in.:

 • wizerunek firmy – obsługa klientów,
 • pierwsza pomoc,
 • ergonomia w pracy kierowców,
 • mocowanie ładunków.

WYMAGANIA:

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób które uzyskały prawo jazdy przed:
– 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
– 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D
Lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat.

Do szkolenia może przystąpić osoba:
1. Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
2. Wykonywująca przewóz drogowy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa;
3.K tóra nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4. Posiadająca prawo jazdy kat. C uzyskane przed 10 września 2009 r. lub kat. D uzyskaną przed 10 września 2008 r. lub
5. Posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej

informacje organizacyjne:

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

EGZAMIN:

 • Cena kursu nie zawiera kosztów badań lekarskich
 • Po ukończeniu szkolenia okresowego nie ma egzaminu państwowego. Kurs kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej na kolejne 5 lat. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydaje kierownik ośrodka.
 • Po otrzymaniu dokumentu, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych kursant ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień.

informacje dodatkowe:

 • W cenę kursu wliczony jest koszt egzaminu
 • Cena kursu nie zawiera kosztów badań lekarskich
 • Po odbytym kursie należy wymienić prawo jazdy w Wydziale Komunikacji celem dokonania właściwych wpisów
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIA ADR

SZKOLENIA BHP

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

SZKOLENIA ZAWODOWE

DOSTĘPNE SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW:

osk sieradz
NAUKA JAZDY KAT. B, C, C+E
kategoria c sieradz
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT.C
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA KAT.C
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT.C
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA KAT.C
kategoria d sieradz
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT.D
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA KAT.D
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT.D
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA KAT.D
okresowe szkolenia kierowców sieradz
SZKOLENIA OKRESOWE KAT.C I KAT.D

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w naszym biurze,a rozwiejemy Twoje wątpliwości!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI