KWALIFIKACJA WSTĘPNA uzupełniająca

kategoria c

 • 70 godzin zajęć, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;
 • zagadnienia uzupełniające wiadomości związane z konkretną kategorią prawa jazdy. Zakres tematyczny kursu jest ograniczony do tych zagadnień, z którymi związany jest przewóz rzeczy lub osób (w zależności od posiadanych wcześniej uprawnień).

Zaawansowane szkolenie związane z racjonalną jazdą z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, m.in.:
– umiejętności w zakresie załadowania pojazdu zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu,
– umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych.
Stosowanie przepisów, w tym:
– związanych z przewozem towarów (np. dokumenty wysyłkowe, warunki uzyskania licencji, umowy międzynarodowe).
Bezpieczeństwo, obsługę i logistykę (w kontekście zdrowia, ruchu drogowego i środowiska).

 • Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą dotyczy osób, które:

  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat;
  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

  • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C

  Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

  Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie oraz psychologiczne

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną ma formę testu i składa się z:

 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).

Pytania testowe mają charakter zamknięty, będąc pytaniami jednokrotnego wyboru.

Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną uzupełniającą, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

 • W cenę kursu wliczony jest koszt egzaminu
 • Cena kursu nie zawiera kosztów badań lekarskich
 • Po odbytym kursie należy wymienić prawo jazdy w Wydziale Komunikacji celem zmiany dat ważności poszczególnych kursów

Wymiar godzin:

 • 70 godzin zajęć, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;
 • zagadnienia uzupełniające wiadomości związane z konkretną kategorią prawa jazdy. Zakres tematyczny kursu jest ograniczony do tych zagadnień, z którymi związany jest przewóz rzeczy lub osób (w zależności od posiadanych wcześniej uprawnień).

Program szkolenia:

 • 1.Zaawansowane szkolenie związane z racjonalną jazdą z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, m.in.:
  – umiejętności w zakresie załadowania pojazdu zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu,
  – umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych.
  2.Stosowanie przepisów, w tym:
  – związanych z przewozem towarów (np. dokumenty wysyłkowe, warunki uzyskania licencji, umowy międzynarodowe).
  3. Bezpieczeństwo, obsługę i logistykę (w kontekście zdrowia, ruchu drogowego i środowiska).

WYMAGANIA:

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą dotyczy osób, które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat;
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie oraz psychologiczne

informacje organizacyjne:

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

EGZAMIN:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną ma formę testu i składa się z:

 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).

Pytania testowe mają charakter zamknięty, będąc pytaniami jednokrotnego wyboru.

Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną uzupełniającą, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

informacje dodatkowe:

 • W cenę kursu wliczony jest koszt egzaminu
 • Cena kursu nie zawiera kosztów badań lekarskich
 • Po odbytym kursie należy wymienić prawo jazdy w Wydziale Komunikacji celem zmiany dat ważności poszczególnych kursów
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIA ADR

SZKOLENIA BHP

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

SZKOLENIA ZAWODOWE

DOSTĘPNE SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW:

osk sieradz
NAUKA JAZDY KAT. B, C, C+E
kategoria c sieradz
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT.C
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA KAT.C
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT.C
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA KAT.C
kategoria d sieradz
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT.D
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA KAT.D
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT.D
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA KAT.D
szkolenia okresowe kategoria c d
SZKOLENIA OKRESOWE KAT.C I KAT.D

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w naszym biurze,a rozwiejemy Twoje wątpliwości!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI