Czym jest kwalifikacja wstępna przyspieszona – kategoria C?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – kategoria C jest kursem kwalifikacji wstępnej o skróconym czasie trwania. Kurs kwalifikacji wstępnej to dawny kurs przewozu osób i rzeczy. Niezbędne jest przejście szkolenia, aby móc pracować jako zawodowy kierowca. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obowiązuje na terenie całej UE, dzięki czemu kierowcy pochodzący z krajów członkowskich, mogą pracować na całym jej terenie.

Jeśli uzyskałeś prawo jazdy kategorii C przed 10 września 2009 roku, a pracę jako zawodowy kierowca rozpoczniesz po 21 roku życia
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie!

Wymagania.

Chcąc przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej należy spełniać pewne wymagania.
1. Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych.  
Przed przystąpieniem do kursu należy wykonać odpowiednie badania lekarskie i psychologiczne.
2. Posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii.

**** Aby przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej nie musisz mieć ukończonego kursu prawa jazdy kategorii C*****
Jest to jednak kurs przeznaczony dla zawodowych kierowców kategorii C lub D. 🙂

Jeśli jesteś cudzoziemcem ubiegającym się o szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej wymaganym jest:
Przebywanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku lub studiowanie od co najmniej 6 miesięcy. (należy potwierdzić zaświadczeniem).
Wykonywanie w przyszłości pracy w firmie mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Program szkolenia.

Kurs trwa 140 godzin.  130 godzin zajęć teoretycznych, 10 godzin zajęć praktycznych w tym 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych.
Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje zagadnienia związane z :
– bezpiecznym prowadzeniem pojazdów, pod względem ich prowadzenia oraz sprawdzania ich stanu technicznego,
– mocowaniem ładunków w prawidłowy sposób,
– zapewnieniem bezpieczeństwa podczas przewozu osób oraz towarów,
– ekologiczną jazdą, ochroną środowiska,
– obowiązującymi zasadami drogowymi oraz przepisami transportu drogowego.
– logistyką i obsługą.

Egzamin.

Egzamin obejmuje 20 zadań testowych z wiedzy ogólnej oraz 10 dotyczących wiedzy specjalistycznej. Pytania na teście są zamknięte, jednokrotnego wyboru. Pozytywny wynik (min.16 dobrych odpowiedzi z wiedzy ogólnej i min. 5 poprawnych z części specjalistycznej).

Po ukończeniu kursu z kwalifikacji wstępnej kursant podchodzi do egzaminu państwowego.
Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym na egzaminie skutkuje zdobyciem świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Więcej na temat kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii C.