Szkolenie

NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE CYSTERN – NALEWAKI

20 h, w tym 16h teoretycznych i 4 h praktyczne

Zagadnienia podejmowane w części teoretycznej kursu to m.in.:

 • informacje związane z chemicznymi i fizycznymi właściwościami substancji niebezpiecznych,
 • informacje o paliwach i innych substancjach przewożonych w cysternach,
 • konstrukcja zbiorników transportowych i wymagany osprzęt,
 • opisywanie i oznakowanie cystern,
 • przepisy BHP i przepisy przeciwpożarowe,
 • dozór techniczny.

Część praktyczna to własnoręczne wykonywanie wszystkich czynności, związanych z obsługą nalewaków NO TDT.

 • ukończone 18 lat
 • kończona co najmniej szkoła zawodowa lub posiadane świadectwo robotnika wykwalifikowanego
 • posiadają lekarskie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

Ukończenie kursu daje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez Transportowy Dozór Techniczny.
Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej – w warunkach rzeczywistych (na stanowisku pracy). Uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala na uzyskanie zaświadczenia potwierdzające uzyskane kwalifikacji. Zaświadczenie jest ważne bezterminowo.

W cenę kursu wliczony jest koszt egzaminu

Wymiar godzin:

20 h, w tym 16h teoretycznych i 4 h praktyczne

PROGRAM szkolenia:

 • Zagadnienia podejmowane w części teoretycznej kursu to m.in.:
  • informacje związane z chemicznymi i fizycznymi właściwościami substancji niebezpiecznych,
  • informacje o paliwach i innych substancjach przewożonych w cysternach,
  • konstrukcja zbiorników transportowych i wymagany osprzęt,
  • opisywanie i oznakowanie cystern,
  • przepisy BHP i przepisy przeciwpożarowe,
  • dozór techniczny.

  Część praktyczna to własnoręczne wykonywanie wszystkich czynności, związanych z obsługą nalewaków NO TDT.

wymagania

 • ukończone 18 lat
 • kończona co najmniej szkoła zawodowa lub posiadane świadectwo robotnika wykwalifikowanego
 • posiadają lekarskie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku

informacje organizacyjne:

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

INFORMACJE DODATKOWE:

 • W cenę kursu wliczony jest koszt egzaminu

egzamin:

Ukończenie kursu daje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez Transportowy Dozór Techniczny.
Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej – w warunkach rzeczywistych (na stanowisku pracy). Uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala na uzyskanie zaświadczenia potwierdzające uzyskane kwalifikacji. Zaświadczenie jest ważne bezterminowo.

Zapraszamy osoby Zduńska Wola, Kalisz, Turek, Sieradz, Łask, Wieluń.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIA ADR

SZKOLENIA BHP

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

SZKOLENIA ZAWODOWE

certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika
CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA
napełnianie i opróżnianie cystern
NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE CYSTERN
tachografy cyfrowe sieradz
TACHOGRAFY CYFROWE
mocowanie ładunków kurs sieradz
MOCOWANIE ŁADUNKÓW

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w naszym biurze,a rozwiejemy Twoje wątpliwości!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI