KWALIFIKACJA WSTĘPNA

kategoria d

 • 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych)
 • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.
 • racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
 • znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu
 • umiejętność prawidłowego mocowania ładunków
 • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem
 • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom
 • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
 • umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym
 • obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji)
 • zagrożeń płynących z transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.
 • Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,D, D+E’’ i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu :

  • 10 września 2009 roku dla kategorii D1 lub D i zamierzają rozpocząć pracę przed ukończeniem 21 roku życia.
   życia.

  Do szkolenia może przystąpić osoba:

  1. Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
  2. Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  3. Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; przed przystąpieniem do egzaminu należy posiadać badania lekarskie oraz psychologiczne
  4. Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

kończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną  przyspieszoną ma formę testu i składa się z:

 • 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).

Pytania testowe mają charakter zamknięty, będąc pytaniami jednokrotnego wyboru. Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

 • W cenę kursu wliczony jest koszt egzaminu
 • Cena kursu nie zawiera kosztów badań lekarskich
 • Po odbytym kursie należy wymienić prawo jazdy w Wydziale Komunikacji celem zmiany dokonania właściwych wpisów

Wymiar godzin:

 • 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych)
 • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Program szkolenia:

 • racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
 • znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu
 • umiejętność prawidłowego mocowania ładunków
 • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem
 • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom
 • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
 • umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym
 • obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji)
 • zagrożeń płynących z transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.

WYMAGANIA:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,D, D+E’’ i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu :

 • 10 września 2009 roku dla kategorii D1 lub D i zamierzają rozpocząć pracę przed ukończeniem 21 roku życia.
  życia.

Do szkolenia może przystąpić osoba:

1. Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
2. Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
3. Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; przed przystąpieniem do egzaminu należy posiadać badania lekarskie oraz psychologiczne
4. Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii

informacje organizacyjne:

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

EGZAMIN:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną  przyspieszoną ma formę testu i składa się z:

 • 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).

Pytania testowe mają charakter zamknięty, będąc pytaniami jednokrotnego wyboru. Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

informacje dodatkowe:

 • W cenę kursu wliczony jest koszt egzaminu
 • Cena kursu nie zawiera kosztów badań lekarskich
 • Po odbytym kursie należy wymienić prawo jazdy w Wydziale Komunikacji celem zmiany dokonania właściwych wpisów
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIA ADR

SZKOLENIA BHP

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

SZKOLENIA ZAWODOWE

DOSTĘPNE SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW:

NAUKA JAZDY KAT. B, C, C+E
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT.C
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA KAT.C
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT.C
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA KAT.C
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT.D
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA KAT.D
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT.D
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA KAT.D
SZKOLENIA OKRESOWE KAT.C I KAT.D

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w naszym biurze,a rozwiejemy Twoje wątpliwości!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI