PODSTAWOWE SZKOLENIE ADR

SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS

24h teorii i 1h praktyki na każde 5 osób

Kurs podstawowy ADR to absolutne minimum które jest wymagane w przypadku przewozów materiałów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest przekazanie kierowcom wiedzy dotyczącej bezpiecznej jazdy z towarami mogącymi stwarzać zagrożenia dla zdrowa i życia – zarówno samych kierowców jak i innych uczestników ruchu.

 • omówienie obowiązków kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne,
 • przedstawienie najważniejsze typy zagrożeń,
 • zaprezentowanie ogólnych wymagań związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych,
 • zapobieganie oraz stosowanie środków bezpieczeństwa w razie występowania określonych zagrożeń,
 • zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną,
 • zakazy wspólnego transportowania określonych grup towarów niebezpiecznych,
 • postępowanie w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: 500zł
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają:

 • ukończone 21 lat
 • prawo jazdy min. kat.B
 • Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w siedzibie naszej firmy przy udziale Komisji powołanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi
 • Egzamin ADR dla kursu podstawowego ma formę testu pisemnego, składającego się z 30 pytań – każdy z kursantów ma 60 minut na udzielenie odpowiedzi.
 • Egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli co najmniej 2/3 udzielonych odpowiedzi jest poprawna
 • W cenę kursu wliczony jest koszt egzaminu
 • Po zakończonym kursie otrzymasz zaświadczenie o ukończonym szkoleniu
 • Po pozytywnym wyniku z egzaminu, Urząd Marszałkowski w Łodzi wyda Zaświadczenie ADR w terminie 7 dni

Wymiar godzin:

24h teorii i 1h praktyki na każde 5 osób

CEL KURSU:

Kurs podstawowy ADR to absolutne minimum które jest wymagane w przypadku przewozów materiałów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest przekazanie kierowcom wiedzy dotyczącej bezpiecznej jazdy z towarami mogącymi stwarzać zagrożenia dla zdrowa i życia – zarówno samych kierowców jak i innych uczestników ruchu.

zakres tematyczny:

 • omówienie obowiązków kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne,
 • przedstawienie najważniejsze typy zagrożeń,
 • zaprezentowanie ogólnych wymagań związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych,
 • zapobieganie oraz stosowanie środków bezpieczeństwa w razie występowania określonych zagrożeń,
 • zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną,
 • zakazy wspólnego transportowania określonych grup towarów niebezpiecznych,
 • postępowanie w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy

informacje organizacyjne:

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: 500zł
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają:

 • ukończone 21 lat
 • prawo jazdy min. kat.B

EGZAMIN:

 • Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w siedzibie naszej firmy przy udziale Komisji powołanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi
 • Egzamin ADR dla kursu podstawowego ma formę testu pisemnego, składającego się z 30 pytań – każdy z kursantów ma 60 minut na udzielenie odpowiedzi. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli co najmniej 2/3 udzielonych odpowiedzi jest poprawna

informacje dodatkowe:

 • W cenę kursu wliczony jest koszt egzaminu
 • Po zakończonym kursie otrzymasz zaświadczenie o ukończonym szkoleniu
 • Po pozytywnym wyniku z egzaminu, Urząd Marszałkowski w Łodzi wyda Zaświadczenie ADR w terminie 7 dni
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIA ADR

SZKOLENIA BHP

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

SZKOLENIA ZAWODOWE

DOSTĘPNE KURSY ADR:

podstawowy kurs adr
PODSTAWOWY KURS ADR
kurs adr cysterny
PODSTAWOWY KURS ADR W CYSTERNACH
kurs adr materiały wybuchowe
KURS ADR KLASY 1
kurs adr materiały radioaktywne
KURS ADR KLASY 7

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w naszym biurze,a rozwiejemy Twoje wątpliwości!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI