Czym jest kwalifikacja wstępna przyspieszona – kategoria D?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – kategoria D jest szkoleniem obejmującym swoim zakresem doskonalenie techniki prowadzenia pojazdu przez kierowców kategorii D. Kurs prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowej umożliwiającej przewóz osób. Kwalifikacja wstępna przyspieszona obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej umożliwia zdobycie uprawnień w krótszym czasie.

Jeśli uzyskałeś prawo jazdy kategorii  przed 10 września 2008 roku, a pracę jako zawodowy kierowca rozpoczniesz po 23 roku życia
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie!

Wymagania.

Chcąc przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej należy spełniać pewne wymagania.
1. Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych.  
Przed przystąpieniem do kursu należy wykonać odpowiednie badania lekarskie i psychologiczne.
2. Posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii.

**** Aby przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej nie musisz mieć ukończonego kursu prawa jazdy kategorii D***** Jest to jednak kurs przeznaczony dla zawodowych kierowców kategorii C lub D.

Jeśli jesteś cudzoziemcem ubiegającym się o szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej wymaganym jest:
Przebywanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku lub studiowanie od co najmniej 6 miesięcy. (należy potwierdzić zaświadczeniem).

Wykonywanie w przyszłości pracy w firmie mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Egzamin.

Egzamin kończący szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w naszej szkole jest związany z kosztami które kandydat ponosi za przeprowadzenie kursu – jednym słowem, jest w cenie kursu. Warunkiem wstępnym przystąpienia do egzaminu państwowego jest ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kategorii D. Egzamin ma formę testu i składa się z 20 pytań poświęconym wiedzy ogólnej oraz 10 pytań poświęconych części specjalistycznej. Pytania mają charakter zamknięty i są jednokrotnego wyboru, co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi części podstawowej i 5 specjalistycznej pozwala na uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu. Zakończony w ten sposób kurs uprawnia do uzyskania uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego danej kategorii.