SZKOLENIE

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO SIERADZ

48 godzin teoretycznych

Kwalifikacje zawodowe są niezbędną podstawą każdej profesji, a w przypadku osób pracujących, jako przewoźnicy niezbędne bywa uzyskanie specjalnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wydawanego przez Instytut Transportu Samochodowego.
Szkolenie  przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych przeznaczone jest dla tych osób, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej licencja krajowa)  lub licencję międzynarodową (wspólnotowa), a także dla osób zarządzających transportem.
Powinni go także posiadać ci pracownicy, którzy podejmują w swojej pracy decyzje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, osoby zawierające umowy nie tylko dotyczące organizacji przewozów, ale również zakupu środków trwałych czy zatrudniania i zwalniania pracowników szeregowych.

 • prawo cywilne w zakresie zawierania i negocjowania umów, rozpatrywania reklamacji i zastrzeżeń oraz praw i obowiązków,
 • prawo handlowe w zakresie struktury firm, aspektów formalnych funkcjonowania przewoźników oraz ich obowiązków,
 • prawo pracy w zakresie zatrudniania, oceny kwalifikacji oraz przyznawania należnych świadczeń pracownikom,
 • prawo podatkowe w zakresie branży transportowej,
 • podstawy finansowego zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem planowania i rozliczania budżetu, marketingu i reklamy oraz dziedziny ubezpieczeń,
 • wiadomości z zakresu obowiązujących norm technicznych, wymiarów, obciążeń, poziomu hałasu, homologacji na terenie państw członkowskich UE,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy kierowców, obejmująca wymagania w stosunku do pracowników, sporządzanie regulaminów i kontrolę ich przestrzegania oraz obowiązujące procedury.

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

Ukończenie kursu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźników pozwala przygotować słuchaczy do zaliczenia egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Instytut jako jednostka certyfikująca organizuje i przeprowadza egzamin państwowy. Egzamin polega na rozwiązaniu testu oraz zadań egzaminacyjnych.

Test pisemny składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, po 8 pytań z każdego modułu, uczestnik ma 120 minut na rozwiązanie testu. Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch części, z których każda obejmuje po dwa pytania, czas na rozwiązanie to 120 minut.

Warunkiem zaliczenia części testowej egzaminu oraz zadania jest uzyskanie 50 % możliwych do otrzymania punktów z każdej z części, łącznie 60%. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kandydat otrzymuje certyfikat kompetencji dla przewoźnika w drogowym transporcie osób lub rzeczy.

Wymiar godzin:

 • 48 godzin teoretycznych

CEL szkolenia:

Kwalifikacje zawodowe są niezbędną podstawą każdej profesji, a w przypadku osób pracujących, jako przewoźnicy niezbędne bywa uzyskanie specjalnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wydawanego przez Instytut Transportu Samochodowego.
Szkolenie  przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych przeznaczone jest dla tych osób, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej licencja krajowa)  lub licencję międzynarodową (wspólnotowa), a także dla osób zarządzających transportem.
Powinni go także posiadać ci pracownicy, którzy podejmują w swojej pracy decyzje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, osoby zawierające umowy nie tylko dotyczące organizacji przewozów, ale również zakupu środków trwałych czy zatrudniania i zwalniania pracowników szeregowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 • prawo cywilne w zakresie zawierania i negocjowania umów, rozpatrywania reklamacji i zastrzeżeń oraz praw i obowiązków,
 • prawo handlowe w zakresie struktury firm, aspektów formalnych funkcjonowania przewoźników oraz ich obowiązków,
 • prawo pracy w zakresie zatrudniania, oceny kwalifikacji oraz przyznawania należnych świadczeń pracownikom,
 • prawo podatkowe w zakresie branży transportowej,
 • podstawy finansowego zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem planowania i rozliczania budżetu, marketingu i reklamy oraz dziedziny ubezpieczeń,
 • wiadomości z zakresu obowiązujących norm technicznych, wymiarów, obciążeń, poziomu hałasu, homologacji na terenie państw członkowskich UE,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy kierowców, obejmująca wymagania w stosunku do pracowników, sporządzanie regulaminów i kontrolę ich przestrzegania oraz obowiązujące procedury.

informacje organizacyjne:

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

EGZAMIN:

Ukończenie kursu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźników pozwala przygotować słuchaczy do zaliczenia egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Instytut jako jednostka certyfikująca organizuje i przeprowadza egzamin państwowy. Egzamin polega na rozwiązaniu testu oraz zadań egzaminacyjnych.

Test pisemny składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, po 8 pytań z każdego modułu, uczestnik ma 120 minut na rozwiązanie testu. Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch części, z których każda obejmuje po dwa pytania, czas na rozwiązanie to 120 minut.

Warunkiem zaliczenia części testowej egzaminu oraz zadania jest uzyskanie 50 % możliwych do otrzymania punktów z każdej z części, łącznie 60%. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kandydat otrzymuje certyfikat kompetencji dla przewoźnika w drogowym transporcie osób lub rzeczy.

Zapraszamy osoby Zduńska Wola, Kalisz, Turek, Sieradz, Łask, Wieluń.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIA ADR

SZKOLENIA BHP

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

SZKOLENIA ZAWODOWE

DOSTĘPNE SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW:

osk sieradz
NAUKA JAZDY KAT. B, C, C+E
kategoria c sieradz
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT.C
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA KAT.C
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT.C
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA KAT.C
kategoria d sieradz
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT.D
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA KAT.D
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT.D
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA KAT.D
szkolenia okresowe kategoria c d
SZKOLENIA OKRESOWE KAT.C I KAT.D

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w naszym biurze,a rozwiejemy Twoje wątpliwości!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI