BHP z TSL Consulting to szkolenia oraz działania mające na celu przede wszystkim uświadamianie pracownikom jak istotne jest przestrzeganie norm BHP. W branży transportowej przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest bardzo istotne i ma duży wpływ na jakość pracy. Każdy kierowca zawodowy powinien posiadać zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu BHP.

Szkolenie wstępne BHP.

Prowadzimy różne rodzaje szkoleń BHP. Pierwszym z nich jest szkolenie wstępne BHP ( dla nowo zatrudnionych).  Całość trwa 3  godziny po których każdy kursant otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie.

BHP dla pracodawców.

Kolejnym, zajmującym 16 godzin zajęć jest BHP dla pracodawców. Każdy pracodawca jest zobowiązany odbyć takowe szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków działań. Podczas szkolenia przedstawiamy najważniejsze informacje z zakresu zatrudniania oraz opieki nad pracownikami.

Okresowe szkolenia BHP.

Podobnie jak szkolenia wstępne czas trwania to 3 godziny. Szkolenie to musi odbyć każdy pracownik oraz pracodawca w momencie wygaśnięcia ważności starego szkolenia.

Kompleksowy nadzór BHP.

TSL Consulting zajmuję się pełną gamą outsourcingu w zakresie BHP zgodnie z Kodeksem Pracy art. 23711. W cenie usług zapewniamy Państwu :

  • prowadzenie szkoleń BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne i okresowe)
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
  • pełną obsługę postępowań powypadkowych
  • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów)
  • oceny ergonomii
  • audyty z zakresu BHP
  • odpowiemy na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewnię kompleksową obsługę tych wystąpień
  • zakładanie wymaganych rejestrów  (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych)
  • zapewnimy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowo wprowadzonych przepisów i norm

Sprawdź również: