Szkolenia ADR klasy 1 i 7? Po co?

Szkolenia ADR klasy 1 i 7 pomagają nam zapoznać się z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu jesteśmy świadomi niebezpieczeństw płynących z nieprawidłowego przewozu materiałów niebezpiecznych.  Posiadając wiedzę z zakresu przewozu ADR jesteśmy świadomi jak należy postąpić w razie zagrożenia. Podczas szkoleń i kursów ADR uzyskujemy bardzo ważne umiejętności.
Szkolenia i kursy ADR to bezpieczeństwo na drogach!

Szkolenia ADR klasy 1

Klasa pierwsza ADR to materiały i przedmioty wybuchowe. Podczas szkolenia z zakresu ADR klasy 1, kursanci przygotowują się do sytuacji związanych z przewozem drogowym materiałów wybuchowych. Poznają obowiązujące zasady, zagrożenia i obowiązki wynikające z przewozu materiałów wybuchowych, czy pirotechnicznych. Podczas szkoleń ADR klasy 1, szczególny nacisk kładziony jest na zakazy związane z parkowaniem oraz ładowaniem różnych towarów ADR klasy 1 razem. Szkolenia ADR klasy 1 uczą zachowań w sytuacjach niebezpiecznych. Przekazujemy naszym kursantom wiedzę pozwalającą na podjęcie czynności zapobiegawczych oraz niezbędnych działań w przypadku sytuacji niebezpiecznych zaistniałych podczas przewozu materiałów ADR klasy 1.

Szkolenia ADR klasy 7

Klasa 7 ADR to materiały radioaktywne. Podczas szkolenia ADR klasy 7, kursanci zapoznają się z zasadami przewożenia materiałów radioaktywnych. Szkolenie ADR klasy 7 uczy jak bezpiecznie transportować materiały radioaktywne oraz jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia. Dzięki szkoleniom ADR klasy 7 minimalizujemy niebezpieczeństwo na drogach, a w razie jego wystąpienia potrafimy odpowiednio zareagować. Podczas szkolenia ADR klasy 7 zdobywamy wiedzę na temat pakowania, ładowania, manipulowania oraz pakowania razem materiałów radioaktywnych. Szkolenia ADR klasy 7 przedstawiają zasady dotyczące środków bezpieczeństwa i metod postępowania w razie wypadku z materiałami promieniotwórczymi. Osoby przechodzące szkolenie ADR klasy 7 zapoznają się również  z tematem specyfiki zagrożeń materiałów produkujących promieniowanie jonizujące.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ADR

Kończąc szkolenia ADR klasy 1 i 7 każdy z kursantów podchodzi do państwowego egzaminu. Uzyskując pozytywny wynik, szkolona osoba otrzymuje w przeciągu 7 dni zaświadczenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przebytym szkoleniu.

Więcej informacji na temat szkoleń ADR klasy 1 oraz 7 poniżej.
[KLIKNIJ W LINK]
https://tsl-consulting.pl/szkolenia-adr/kurs-adr-klasa-7/
https://tsl-consulting.pl/szkolenia-adr/kurs-adr-klasa-1/

Wszystkie osoby z Sieradza i okolic zapraszamy do współpracy 🙂