Podstawowe szkolenia ADR

Podstawowe szkolenia ADR to początek uprawnień zawodowego kierowcy. Podczas szkoleń ADR kursanci zdobywają wiedzę na temat transportu materiałów niebezpiecznych. Podstawowe kursy ADR nie obejmują klasy 1 oraz 7 ADR czyli materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz materiałów promieniotwórczych (aby zdobyć wiedzę z tego zakresu należy udać się na odpowiednie, specjalistyczne szkolenie). ADR klasa 1 i 7.
Sszkolenia ADR to kurs, podczas którego zainteresowane osoby zdobywają wiedzę z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych. (zakres zajęć szczegółowo omówimy w następnym punkcie.) 

Co obejmują?

Obejmują wiedzę niezbędną do prawidłowego, a przede wszystkim bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych ADR, z wyłączeniem klasy 1 ADR oraz klasy 7 ADR. Podczas kursu poruszamy tematy obowiązków kierowcy oraz wymagań niezbędnych podczas przewozu materiałów niebezpiecznych. Informujemy o zagrożeniach, środkach ostrożności i postępowaniu w przypadku zaistnienia zagrożeń. Poruszamy zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną. Podstawowe kursy obejmują wiedzę niezbędną do świadomego i bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych. 

Ile trwają podstawowe szkolenia ADR?

 24h teorii oraz 1h praktyki na każde 5 osób.

Dlaczego szkolenia ADR są ważne?

Posiadając prawo jazdy, mamy wiedzę na temat kierowania pojazdami. Podstawowe kursy ADR, pomagają nam zgłębić wiedzę na temat przewozu materiałów niebezpiecznych, tak aby prowadzenie pojazdów załadowanych materiałami ADR, nie stwarzało zagrożenia w ruchu lądowym. Podstawowe szkolenia ADR są tak ważne ze względów bezpieczeństwa. Posiadając odpowiednią wiedzę jesteśmy w stanie zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom. Podstawowe szkolenia ADR, uświadamiają nas jak postępować, aby nie wywołać niebezpieczeństwa. Dzięki wiedzy zdobytej podczas podstawowych kursów ADR jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Egzamin

Kurs podstawowych ADR, kończy się egzaminem państwowym. Egzamin ma formę pisemną, obejmuje 30 pytań, trwa 60 minut. Jest przeprowadzany w siedzibie naszej firmy w Sieradzu, przy udziale Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Egzamin uznany zostaje za zaliczony, po uzyskaniu przynajmniej ⅔ poprawnych odpowiedzi.

Zapraszamy do współpracy!  🙂

FACEBOOK

Sprawdź również nowy rok nowe kwalifikacje dla Ciebie oraz kursy i szkolenia.