Kursy oraz szkolenia to jeden z elementów pracy zawodowej, którego nie powinniśmy zaniedbywać. Dzięki kursom i szkoleniom zawodowym, mamy możliwość poszerzenia swojej dotychczasowej wiedzy lub uzupełnienia dotychczasowej.

Podczas szkoleń w naszej firmie TSL Consulting Sieradz, kursanci zdobywają wiedzę z zakresu ADR, czy BHP. Podczas tego typu kursów i szkoleń każdy z uczestników zdobywa umiejętności, które podnoszą kwalifikacje, a co za tym idzie zwiększa atrakcyjność na rynku pracy. Szkolenia i kursy, dzięki którym każdy z kursantów poszerzy swoją wiedzę to szkolenia zawodowe oraz szkolenia kierowców. Tego typu szkolenia pomogą rozwinąć dotychczasową wiedzę i poszerzyć umiejętności. 

Szkolenia BHP.

Podczas szkoleń tego typu poruszane są zagadnienia związane ze szkoleniami pracodawców oraz nowo zatrudnionych. Osoby przechodzące kurs zyskują wiedzę na temat higieny pracy, a przede wszystkim jej bezpiecznego wykonywania. SZCZEGÓŁY

Szkolenia ADR.

Szkolenia ADR mogą zostać przeprowadzone na kilku etapach. Podstawowe szkolenia ADR lub szkolenia ADR klasy 1 oraz 7. Prowadzimy również szkolenia ADR z zakresu przewozu w cysternach. SZCZEGÓŁY

Szkolenia zawodowe.

Szkolenia zawodowe obejmują zagadnienia związane m.in. z napełnianiem oraz opróżnianiem cystern, mocowaniem ładunków, obsługą tachografów cyfrowych czy zdobyciem certyfikatu kompetencji zawodowych. Każdy  z kursów wyposaża szkolonego w nową praktyczną jaki i teoretyczną wiedzę związaną z danym zagadnieniem. SZCZEGÓŁY

Szkolenia kierowców.

Szkolenia kierowców pozwalają na uzyskanie kwalifikacji wstępnej kategorii C oraz D prawa jazdy. Dzięki odpowiednim kursom  osoby zainteresowane pracą kierowcy zawodowego mają możliwość rozpoczęcia swojej kariery. Szkolenia kierowców to również szkolenia okresowe. SZCZEGÓŁY

Zapraszamy również na nasz profil na facebooku.

Prowadzimy kursy prawa jazdy.