Kwalifikacja wstępna kategorii C i D, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca prowadzona przez TSL – consulting Sieradz polega na zdobyciu odpowiedniej wiedzy merytorycznej oraz umiejętności niezbędnych do ukończenia egzaminu wewnętrznego a następnie państwowego w zakresie kategorii będącej przedmiotem zainteresowania kursanta.

Kwalifikacja wstępna – przygotowania.

Po kursie kwalifikacji wstępnej prowadzonej przez TSL-Consulting Sieradz w wymiarze 280 godzin zajęć (260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych), nadchodzi czas na egzamin kwalifikacji wstępnej.  Kwalifikacja wstępna w przypadku obu kategorii skupia się na przedstawieniu i zaznajomieniu kursanta z zasadami bezpieczeństwa przewozu załadunku oraz pasażerów, umiejętnością efektywnej jazdy oraz znajomości aktualnych przepisów prawa ruchu drogowego.

Kwalifikacja wstępna – test.

Po zakończeniu kursu kwalifikacji wstępnej nadchodzi czas na egzamin. Egzamin kwalifikacji wstępnej składa się z testu odpowiedzi zamkniętych jednokrotnego wyboru. Jest to w sumie 30 pytań – 20 dotyczących części podstawowej oraz 10 dotyczących części specjalistycznej, innej dla danej kategorii prawa jazdy. Każde z pytań posiada jedną poprawną odpowiedź.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca lub kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – egzamin.

W przypadku kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej test składa się z 10 pytań specjalistycznych z zakresu prawa jazdy danej kategorii. Czas przeznaczony na ten egzamin to 15 minut.

Kwalifikacja wstępna egzamin – wynik pozytywny.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu kwalifikacji wstępnej w przeciągu tygodnia od dnia przystąpienia do egzaminu wydane zostaje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Kwalifikacja wstępna – wynik negatywny,  co dalej?

W przypadku nie uzyskania odpowiedniego wyniku z testu kwalifikacji wstępnej, pozwalającego na uzyskanie świadectwa kwalifikacji wstępnej kursant może przystąpić do testu organizowanego w tym samym ośrodku szkolenia w którym ukończony został ostatni kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej.