Czym jest Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego?

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego to potwierdzenie kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym. Posiadając Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego jesteśmy wyedukowani oraz upoważnieni do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach transportowych rzeczy oraz osób. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego to podstawowy krok w kierunku własnej działalności spedycyjnej. 

Jaki zakres wiedzy obejmuje Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego?

Zajęcia prowadzone podczas kursu Certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego obejmują takie dziedziny jak:
prawo cywilne,
prawo handlowe,
prawo pracy,
prawo podatkowe w zakresie branży transportowej,
podstawy finansowego zarządzania przedsiębiorstwem,

wiadomości z zakresu obowiązujących norm technicznych (wymiarów, obciążeń, poziomu hałasu, homologacji na terenie państw członkowskich UE),
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy kierowców.

 

Do kogo są skierowane szkolenia Certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego?

Szkolenia Certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego są skierowane do osób pragnących otworzyć własną firmę w zakresie transportu drogowego. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego jest skierowany również do osób pracujących w firmach spedycyjnych. Posiadając stanowisko decyzyjne w branży transportowej wiedza zdobyta podczas kursu Certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego jest niezwykle ważna. Pozwala na sprawne i ekonomiczne, a przede wszystkim bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Jak wygląda egzamin Certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego?

Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Egzamin państwowy jest organizowany i przeprowadzany przez Instytut jako organ upoważniony do certyfikowania.

TEST PISEMNY

64 pytania (po 8 z każdego zagadnienia), czas 120 min min. próg zaliczenia 50%
ZADANIE EGZAMINACYJNE
2 części (po 2 pytania na każdą), czas 120 min. min. próg zaliczenia 50%

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zdobycie przynajmniej 50% pozytywnych odpowiedzi z każdej części egzaminu, w sumie 60%. Pozytywne zakończenie egzaminu kończy się otrzymaniem certyfikatu kompetencji zawodowych dla przewoźnika w drogowym transporcie osób lub rzeczy.