Czym jest TSL? Oznacza transport-spedycja-logistyka. Te trzy składowe stanowią zespół działań łączących się w spójną całość. Dzięki temu powstaje organizacja transportu od której wydajności zależy tempo rozwoju gospodarki. Obejmuje działania związane z transportem towarów oraz ludzi, organizacją przewozów oraz infrastruktury. Nie wolno zapominać również o kwestii dokumentacji oraz obsługi całego procesu w tym szeroko pojętej obsługi magazynów, pracowników czy centrów przeładunkowych. TSL obejmuje również planowanie i koordynowanie przepływu towarów. Aby przedstawić w pełni czym jest TSL, omówimy każdy z jej elementów składowych.

T jak Transport 

Samo pojęcie transportu oznacza przewożenie ładunków lub określonej liczby osób z punktu A do punktu B. Możemy wyróżnić transport pasażerski ( gdy przewozimy osoby) lub transport towarowy (przewóz towarów). Jeśli chodzi o rodzaje transportów to możemy wyróżnić trzy grupy:

POWIETRZNY

Wykorzystujemy do niego samoloty, helikoptery lub inne statki powietrzne.

MORSKI

Obywa się on jedynie drogą morską z wykorzystaniem statków towarowych lub pasażerskich.

LĄDOWY

Możemy go podzielić na transport kolejowy oraz drogowy.

Warto zapamiętać, że pojęcie transportu dotyczy przewozów zarówno na terenie kraju jak i transportu międzynarodowego.

S jak Spedycja

Spedycja to wszystkie czynności dotyczące organizacji przewozu towarów. Spedytor ma za zadanie planowanie przewozów ich załadunku, dowozów do miejsc docelowych, przeładunków oraz wyładunków. Każda firma spedycyjna musi również dbać o niezbędną dokumentację np: pozwolenia, listy przewozowe i wszystko inne związane z przewozem ładunku.

L jak Logistyka

Każde zadanie którym zajmuje się spedycja jest powiązane z logistyką. Do głównych zadań logistyków należy planowanie oraz organizacja działań. Mają one na celu bezpieczne, wydajne, a także sprawne przewożenie towarów. Logistyk ma za zadanie ocenić ryzyko i opłacalność każdego przedsięwzięcia. Nie wolno zapominać o sprawdzeniu popytu oraz podaży na towar który chcemy transportować. Obsługa klienta, a także realizacja zamówień to również zadanie logistyka.

Czym jest TSL

Czym jest TSL – podsumowanie

Branża TSL zajmuje się szeroko pojętymi procesami planowania, organizacji oraz przygotowań do przewozu towarów i ludzi oraz związanych z tym czynnościami. Każdy z opisanych powyżej elementów jest tak samo ważny. Branża TSL coraz szybciej się rozwija, a zapotrzebowanie na transport towarów i ludzi rośnie co pozwala prognozować, że przez najbliższe lata TSL będzie jednym z kluczowych elementów gospodarki.

Sprawdź również: