Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy z pracodawców zobowiązany jest do przeszkolenia nowo zatrudnionych w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP pracowników w TSL Consulting Sieradz obejmują pełen zakres przygotowań do bezpiecznej pracy.

Dla kogo szkolenia BHP ?

Szkolenia BHP wymagane są nie tylko dla nowo zatrudnionych pracowników, a również dla:
– studentów odbywających praktykę,
– uczniów szkół zawodowych, przyuczających się zawodu.

Okresowe szkolenia BHP.

Pomożemy również w wykonaniu okresowych szkoleń BHP pracowników np. służb bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również osób wykonujących zadania tej służby.
Pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych oraz osób zatrudnionych na stanowiskach roboczych. Okresowe szkolenia BHP są przeznaczone również dla osób kierujących pracownikami.

W jakim celu wykonujemy szkolenia BHP?

Po przeszkoleniu pracowników z zakresu BHP są oni zaznajomieni z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy oraz specyficznymi regulaminami pracy.
Każdy z pracowników poznaje zasady oraz przepisy BHP, których należy przestrzegać w danym zakładzie pracy. Przedstawiane są również zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. (§ 9 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego).

Dowiedz się więcej na temat szkoleń BHP prowadzonych przez nas!

Jakie zagadnienia obejmuje to szkolenie ?

Podczas szkoleń przedstawiamy wiele zagadnień, dzięki którym wykonywanie pracy na danym stanowisku będzie bezpieczne i higieniczne. Poznanie zagrożeń oraz zasad pozwala na pracę bez narażanie życia oraz zdrowia swojego oraz współpracowników. Prowadzi do braku uszczerbków na zdrowiu w przyszłości, które mogłyby zostać spowodowane niewłaściwym zachowaniem w miejscu pracy.
Szczegółową listę zagadnień poruszanych podczas szkolenia BHP pracowników znajdziesz tutaj.

Szkolenia BHP pracowników, a akty prawne.

Szkolenia BHP pracowników prowadzone przez naszą firmę oferują Państwu podstawowe przeszkolenie zgodne z obowiązującymi wymogami, takim jak:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. (art. 237 paragraf 1KP).

Zakończenie kursu zwieńczone jest otrzymaniem zaświadczenia.