Kurs napełniania i opróżniania cystern, czyli tak zwany kurs na nalewaki to szkolenie, dzięki któremu nauczysz się wykonywać czynności związane z obsługą cystern. Poznasz zasady bezpiecznej obsługi nalewaków, a co za tym idzie zdobędziesz uprawnienia do ich obsługi, również w zakresie napełniania i opróżniania. 

Ile trwa kurs na nalewaki?

Kurs obejmuje 20h, w tym 16h teorii i 4h praktyki.

Kurs na nalewaki – wymagania.  

Podchodząc do kursu musimy spełniać pewne kryteria. Oprócz ukończonego 18 roku życia oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań, musimy spełnić jeszcze jedno kryterium. Aby przejść kurs napełniania i opróżniania cystern musimy mieć ukończoną szkołę zawodową lub posiadać świadectwo robotnika wykwalifikowanego. Spełniając wszystkie wymienione kryteria możemy zapisać się na kurs. Wszystkich chętnych z Sieradza i okolic zapraszamy na kursy w TSL Consulting Sieradz.

Czego dowiem się podczas kursu na nalewaki?

Program szkolenia obsługi nalewaków obejmuje informacje na temat paliw oraz innych substancji przewożonych w cysternach, a także na temat właściwości chemicznych i fizycznych substancji niebezpiecznych. Ponadto dowiesz się jak opisywać i oznakowywać  cysterny, jak wygląda ich dozór techniczny i jak są skonstruowane. Poznasz przepisy przeciwpożarowe oraz BHP. To wszystko podczas trwania części teoretycznej. A w praktyce? Podczas zajęć praktycznych własnoręcznie wykonasz wszystkie czynności związane z obsługą nalewaków NO TDT.

Zainteresowana/ny? 
Sprawdź naszą ofertę oraz sprawdź nasz profil na facebooku.